Medicin-udlevering til kæledyr

Medicin-udlevering til kæledyr

Vi oplever jævnligt, at kæledyrsejere finder det besværligt at skulle forbi klinikken for at få udleveret receptpligtig medicin til deres kæledyr.

”Nu har Fido igen fået øjenbetændelse, det er det samme som for 2 år siden”

”Missemor har fået orm, hun er svær at få i transportkassen, så hun har ikke været ved dyrlæge i mange år”

”King har ondt i øret, og det lugter, kan vi ikke bare få de øredråber vi fik sidste gang?”

Beskeder som disse hører vi gang på gang i telefonen på klinikken, og gang på gang må vi venligt, men bestemt
afvise ønsket om udlevering af recept eller medicin, uden at dyrlægen ved en undersøgelse af hunden eller katten har stillet en diagnose.

Lovgivningen vedrørende udlevering af medicin er blevet væsentligt skærpet de seneste år, og dette kan føre til
undren og irritation hos kæledyrsejerne.

Nogle lægemidler er receptpligtige for at undgå misbrug Dette gælder især euforiserende stoffer. Andre lægemidler er på recept for at undgå resistens, dette gælder antibiotika og ormekur. Resistente bakterier er ikke noget at spøge med. Læger i hele verden står desværre oftere og oftere overfor multiresistente bakterier.

Loven er lavet af myndighederne, og de fører kontrol med dyrlægernes udlevering, og udskrivning af recepter.

Dyrlægen er personligt ansvarlig for overholdelse af den gældende lovgivning, og overtrædelse af denne fører til personlige og store bøder.

Nederst i artiklen kan du læse lovgivningen vedrørende udlevering af receptpligtigt medicin.
Kort fortalt står der at dyrlægen skal stille en eksakt diagnose for at udlevere receptpligtigt medicin. Ved kroniske lidelser som eksempelvis slidgigt, sukkersyge eller allergi kan en receptfornyelse finde sted uden konsultation, dette skal dog godkendes og udskrives af dyrets dyrlæge hver gang. Dyret skal tilses med jævne mellemrum, for at det er muligt at få fornyet recepten.

De strenge regler betyder at vi ikke må udlevere ormekur til katte, uden at se dem først, heller ikke selvom de er svære at indfange og tage med til dyrlægen. Om det er rimeligt eller urimeligt kan vi diskutere, men det er ikke noget vi kan gøre uden at bryde loven samt løbe risikoen for en bøde.

Loven er i sidste ende til for at beskytte dig, dit dyr og vores miljø.


Her kan du læse loven for udlevering af receptpligtig medicin:.Kapitel 4

Lægemidler til dyr

§ 12. En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen, jf. dog § 13. Diagnosen skal være stillet

1) efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,

2) efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium, jf. dog stk. 2, eller

3) efter, at dyrlægen har gennemgået sygdommens symptomer og forløb med ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde er det en betingelse, at dyrlægen har et sådant kendskab til helbredstilstanden i dyreholdet og til ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, at det er fagligt forsvarligt at stille diagnosen på dette grundlag.

 

 

 

Abonner på forebyggende pleje og sundhed Forebyggende sundhed til dit kæledyr

Sammen tager vi ansvar for dit kæledyrs sundhed. Vi tilbyder en plan, så dit kæledyr bl.a. sikres regelmæssige sundhedsundersøgelser, vaccinationer og tandtjek.

Med en AniPlan® får du mulighed for at sprede udgifterne på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer penge.

Læs mere og kontakt os vedr. en AniPlan® til din hund eller kat